Kidd The Maniac
Kobayashi aka Kobasen aka Mr K from Law of Ueki.

Kobayashi aka Kobasen aka Mr K from Law of Ueki.

  1. heyomrcouchpotato reblogged this from kiddthemaniac
  2. yawormy reblogged this from kiddthemaniac
  3. pokeballfactory reblogged this from radhopelesslemon
  4. radhopelesslemon reblogged this from kiddthemaniac
  5. taikerou reblogged this from kiddthemaniac
  6. 0death-by-moe0 reblogged this from xmaochan
  7. xmaochan reblogged this from kiddthemaniac
  8. maniaccatscrawlings reblogged this from kiddthemaniac
  9. higemen reblogged this from kiddthemaniac
  10. kiddthemaniac posted this